ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
รงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 61
โรงเรียนสุจริต รางวัลพระราชทานปี 60
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 59
โรงเรียนในโครงการเชฟร่อน
โรงเรียนคุณภาพด้านคณิตศาสตร์
โรงเรียนในโครงการ(sumsung)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
ศูนย์สภานักเรียนเขตพื้นที่นครปฐมเขต2
โรงเรียนนำร่องปฐมวัย สสวท.
โรงเรียนในเครือข่าย Stem ศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


เพลงมาร์ชโรงเรียน


นาฬิกา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ส่งมอบงานสภานักเรียน

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ทีมงานสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 มอบหมายงานให้สภานักเรียนรุ่นน้องปีการศึกษา 2562 เพื่อรับหน้าที่สภานักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มต่อไป   ...

อ่านต่อ.. »


พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นำโดยคณะผู้บริหาร, คณะครูหัวหน้าสายชั้นและครูระดับมัธยมศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ...

อ่านต่อ.. »


เปิดบ้านวิชาการ "วิถีการเรียนรู้ สู่ความพอเพียง"

วันที่ 15 มี.ค.2562 นำโดยนายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "วิถีการเรียนรู้ สู่ความพอเพียง" เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้แ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครอง (การใช้สิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี)

วันที่ 3 มี.ค.2562 นำโดยนายสัญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี ในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาป...

อ่านต่อ.. »


มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (แบบมีเงื่อนไข)

วันที่ 24 ม.ค.2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (แบบมีเงื่อนไข) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่่ายบริหาร

นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุปรีดา ณ พัทลุง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางชูศรี  คำแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางมยุรี  พันธ์โสภา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน