แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อ
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 594.11 KB
 การจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 469.25 KB