อำนาจหน้าที่

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.96 KB
 ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.78 KB