ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
รงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 61
โรงเรียนสุจริต รางวัลพระราชทานปี 60
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 59
โรงเรียนในโครงการเชฟร่อน
โรงเรียนคุณภาพด้านคณิตศาสตร์
โรงเรียนในโครงการ(sumsung)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
ศูนย์สภานักเรียนเขตพื้นที่นครปฐมเขต2
โรงเรียนนำร่องปฐมวัย สสวท.
โรงเรียนในเครือข่าย Stem ศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


เพลงมาร์ชโรงเรียน


นาฬิกา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

ผลการแข่งขัน (ระดับเขต)
ผลการแข่งขัน (ระดับเขต)

อ่านต่อ.. »

แผนผังการแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (ระดับเขต)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ        วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพิ่มเติม  https://central68.sillapa.net/sp-npt2/ ...

อ่านต่อ.. »

กิจกรรมรอบรั้ว กทล.

 
ประชุมกรรมการตัดสิน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
วันที่ 17 กันยายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตัดสินมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับกลุ่มไร่ขิงพัฒนา ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดการแข่งขันในวันที่ 21 กันยายน 2561 นี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
 
พิธีมุฑิตาคารวะ ครูสมสมร กล้าผจญ

วันที่ 14 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม จัดพิธีมุฑิตาจิต

ให้กับคุณครูสมสมร กล้าผจญ

 
ประเมินและคัดเลือกโรงเรียนการจัดการเรียนรู้สหกรณ์รางวัลพระราชทาน

วันที่ 7 ก.ย. 2561 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินและ คัดเลือกโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน โดยมีคณะกรรมการมาประเมิน 5 ท่าน การประเมินเป็นไปด้วยความเรียนร้อย ทีมงานสหกรณ์โรงเรียนนำเสนองานครบถ้วน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการประเมิน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำชี้แนะเป็นอย่างดี

#ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดนครชื่นชุ่ม และคุณพ่ออุบล ที่มาเข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้

#ทั้งนี้ขอขอบพระคุณนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นฐ 2 ได้มาให้คำแนะนำ คำชี้แนะ เป็นกำลังใจกับคณะครูและนักเรียนในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

 
ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ  การจัดทำแผน
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ณ โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนศูนย์เครือข่ายนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการจัดแสดงนิทรรศการ บูธต่างต่างๆ ที่นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในงาน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนเครือข่ายนักธุรกิจน้อยที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม 2 เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร

นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุปรีดา ณ พัทลุง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางชูศรี  คำแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางมยุรี พันธ์โสภา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน

ข่าวสารการศึกษา